Mobil

+420 607 035 234

Mobil
Poptat

Ceník

V rámci přípravy Vašeho stavebního záměru budete mít hodně otázek, které Vám rádi zodpovíme nebo pomůžeme najít správnou odpověď. Tyto předběžné konzultace provádíme bez honoráře. Pokud budete spokojeni s naší službou, rádi Váš stavební záměr navrhneme a zrealizujeme až do úplného konce.

Jak postupujeme při sestavení ceny služeb? Na naší první schůzce si Vás vyschleneme a zjistíme Vaše cíle a přání. Prozkoumáme řešený pozemek, stavební objekt nebo komerční prostor. Pro konkrétní stavební program Vám připravíme cenovou nabídku projektu na míru. Následující ceny mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečné nabídky v závislosti na náročnosti a charakteru stavby. Ceny jsou uvedeny bez DPH

Interiér

Interiér navrhujeme na míru. Výsledné řešení musí splnit Vaše potřeby a očekávání. Hledáme jednoduché řešení, které bude úsporné jak prostorově tak i materiálově. Výstupem návrhu interiéru jsou vizualizace a dokumentace pro výběr nábytku nebo zařízení a pro výrobu nábytku volného i vestavěného. Doporučíme dále vhodného výrobce nebo renomovaného dodavatele materiálu.

Interiér bytu od 30 000,-
Interiér rodinného domu od 60 000,-
Interiér komerčního prostoru od 900,- / m2

Změna v užívání a stavební povolení

Jsme specialisté na řešení komerčních prostorů. Máme za sebou desítky úspěšných projektů prodejen potravin, nehtových studií nebo restaurací, pro které jsme zpracovali dokumentaci pro stavební povolení nebo změny v užívání. V rámci naší služby zajišťujeme také inženýring. Veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány státní správy obstaráme za Vás. Finálním produktem je úředně ověřená stavební dokumentace.

Dokumentace změny v užívání komerčního prostoru

Prodejna potravin od 25 000,-
Nehtové studio od 25 000,-

Dokumentace pro stavební povolení komerčního prostoru

Prodejna potravin od 30 000,-
Nehtové studio od 35 000,-
Restaurace od 55 000,-

Provozní řád komerčního prostoru

Provozní řád nehtového studia od 3000,-

Novostavba rodinného domu

Tvorba dokumentace novostavby rodinného domu je komplexní řešení zadaného úkolu. V prvotní a nejdůležitější fázi projektu Vám zpracujeme studii stavby, která bude výsledkem kombinací prostorového uspořádání, charakteru konstrukce, zvoleného designu, povrchových materiálů i rozhodující ceny výstavby. Tato fáze si vyžádá mnohonásobná setkání, abychom pro Vás našli nejlepší řešení. Druhá fáze je techničtějšího charakteru a víceméně vychází z finální podoby první fáze. V rámci dokumentace pro stavební povolení rodinného domu zajišťujeme inženýring. Komunikaci s úřady vyřídíme za Vás. Výsledkem projektu je stavební povolení a úředně ověřená stavební dokumentace.

Dokumentace odstranění stavby rodinného domu (DOS)

Dokumentace odstranění stávajícího objektu od 6000,-
Průzkum výskytu azbestu od 13 500,-

Dokumentace studie stavby rodinného domu (STS)

Studie stavby rodinného domu od 30 000,-

Dokumentace pro stavební povolení rodinného domu (DSP)

Kompletní dokumentace od 150 000,-

Hydrogeologický průzkum od 13 000,-
Radonový průzkum od 7000,-
Polohopis a výškopis od 6000,-
Hluková studie od 12 000,-
Architektonicko-stavební část od 35 000,-
Konstrukčně-stavební část od 35 000,-
Dokumentace technického zařízení objektu od 28 000,-
Průkaz energetické náročnosti budovy od 4 500,-
Kompletace dokumentace a inženýring od 9500,-

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Kompletní dokumentace se odvíjí od DSP od 200 000,-

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet od 15 000,-
Architektonicko-stavební část od 45 000,-
Konstrukčně-stavební část od 45 000,-

Technický a autorský dozor stavby

Dozor stavby je důležitá profese při realizaci stavby. Jako autorský dozor dohlížíme na to, aby byla stavba prováděna podle našeho návrhu odsouhlaseného klientem. Jako technický dozor zastupujeme investora a kontrolujeme kvalitu provádění i plnění odsouhlaseného časového harmonogramu výstavby. V obou případech jsme stavbě k dispozici při řešení detailů a dílčích částí.

Technický a autorský dozor stavby

Cena je účtována hodinově od 700 Kč/h
U stavby mimo Prahu bude k ceně účtována doprava

Dodavatel stavby

Dodáme Vám stavbu na klíč. Na základě zadaného výkazu výměr novostavby vám zhotovíme nezávaznou cenovou nabídku. U staveb interiérů prostor zaměříme a dle podrobné specifikace požadavků Vám vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.