Chu.Studio Korunní

In Interiéry

Pro Chu.Studio jsme navrhli interiér včetně manikérské stoly a zajistili změnu v užívání jednotky včetně inženýringu.

Realizace: 08/2018 – 10/2018

Popis realizace:
Jedná se o kompletní rekonstrukci obchodní jednotky se změnou na provoz manikúry, pedikúry a kosmetiky. V rámci tohoto záměru jsme navrhli interiér jednotky a zajistili stavební povolení a kolaudaci stavby.

Zajišťovali jsme autorský a technický dozor stavby.

Provedené práce

Výroba ocelové manikerské stoly na míru
Výběr volného nábytku, svítidel