Služby

V rámci přípravy Vašeho stavebního záměru budete mít hodně otázek, které Vám rádi zodpovíme nebo pomůžeme najít správnou odpověď. Tyto předběžné konzultace provádíme bez honoráře. Pokud budete spokojeni s naší službou, rádi Váš stavební záměr navrhneme a zrealizujeme až do úplného konce.

Na naší první schůzce si Vás vyschleneme a zjistíme Vaše cíle a přání. Prozkoumáme řešený pozemek, stavební objekt nebo komerční prostor. Pro konkrétní stavební program Vám připravíme cenovou nabídku.

Interiér

Interiér navrhujeme na míru. Výsledné řešení musí splnit Vaše potřeby a očekávání. Hledáme jednoduché řešení, které bude úsporné jak prostorově tak i materiálově. Výstupem návrhu interiéru jsou vizualizace a dokumentace pro výběr nábytku a zařízení nebo pro výrobu volného i vestavěného nábytku. Doporučíme dále vhodného výrobce nebo renomovaného dodavatele materiálu.

Změna v užívání a stavební povolení

Jsme specialisté na řešení komerčních prostorů. Máme za sebou řadu úspěšných projektů prodejen potravin, nehtových studií nebo restaurací, pro které jsme zpracovali dokumentaci pro stavební povolení nebo změnu v užívání. V rámci naší služby zajišťujeme také inženýring. Veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány státní správy obstaráme za Vás. Finálním produktem je úředně ověřená stavební dokumentace.

Novostavba rodinného domu

Tvorba dokumentace novostavby rodinného domu je komplexní řešení zadaného úkolu. V prvotní a nejdůležitější fázi projektu Vám zpracujeme studii stavby, která bude výsledkem kombinací prostorového uspořádání, charakteru konstrukce, zvoleného designu, povrchových materiálů i rozhodující ceny výstavby. Tato fáze si vyžádá mnohonásobná setkání, abychom pro Vás našli nejlepší řešení. Druhá fáze je techničtějšího charakteru a víceméně vychází z finální podoby první fáze. V rámci dokumentace pro stavební povolení rodinného domu zajišťujeme inženýring. Komunikaci s úřady vyřídíme za Vás. Výsledkem projektu je stavební povolení a úředně ověřená stavební dokumentace.

Dokumentace odstranění stavby  (DOS)

Dokumentace odstranění stávajícího objektu
Průzkum výskytu azbestu

Dokumentace studie stavby  (STS)

Studie stavby rodinného domu

Dokumentace pro stavební povolení  (DSP)

Hydrogeologický průzkum
Radonový průzkum
Polohopis a výškopis
Hluková studie
Architektonicko-stavební část
Konstrukčně-stavební část
Dokumentace technického zařízení objektu
Průkaz energetické náročnosti budovy
Kompletace dokumentace a inženýring

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Kompletní dokumentace se odvíjí od DSP
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet
Architektonicko-stavební část
Konstrukčně-stavební část

Technický a autorský dozor stavby

Dozor stavby je důležitá profese při realizaci stavby. Jako autorský dozor dohlížíme na to, aby byla stavba prováděna podle našeho návrhu odsouhlaseného klientem. Jako technický dozor zastupujeme investora a kontrolujeme kvalitu provádění i plnění odsouhlaseného časového harmonogramu výstavby. V obou případech jsme stavbě k dispozici při řešení detailů a dílčích částí.

Dodavatel stavby

Kromě projekční činnosti se zabýváme i realizací. Dodáme Vám stavbu a rekonstrukce na klíč. Na základě zadaného výkazu výměr stavby vám zhotovíme nezávaznou cenovou nabídku. U staveb interiérů prostor zaměříme a dle podrobné specifikace požadavků Vám vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.