Rodinný dům Staroújezdská

In Architektura

Stavebním záměrem investora je vybudovat novostavbu rodinného domu o 3 bytových jednotkách. Průzkumem pozemku a řešeného území byla stanovena stavební čára na uliční straně. Návrh stavby má čelní fasádu v rovině s ostatními sousedními objekty na severovýchodní straně. Zadní zahradní fasáda je srovnána se stavební čárou s objektem na jihozápadní straně. Dalším určujícím faktorem je stávající vzrostlá dřevina – ořech, který bude v zachován. Stávající vjezd a vstupní branka na pozemek jsou zachovány. Před domem jsou navrženy parkovací stání s možností parkování v garáži pro 2 vozidla. Půdorys navržené novostavby je ve tvaru písmene L se sedlovou střechou. Dům má jedno nadzemní podlaží, podkrovní podlaží a podzemní podlaží.