Řádná připravenost k projektování je stěžejní pro každou zakázku. Po obdržení informací ze stávajícího stavu řešeného objektu následuje návrh architektonické studie, tedy zdokumentovaná idea, ze kterého bude jasno, jakým směrem se bude projekt ubíhat. Architektonická studie slouží poté jako podklad pro návrh projektové dokumentace a je navrhována a posuzována v souladu základních norem a vyhlášek při projektování.

S klientem je nutné sjednat schůzku nebo poslat na e-mail k prohlédnutí této studie a nechat ho odsouhlasit návrh, případně bude klient chtít určité změny.
Poté následuje určení stupně projektové dokumentace a určení objednání jednotlivých specialistů.

Co se očekává od architektonické studie?

  • Příprava podkladů, zaměření
  • Dispoziční řešení domu či interiéru dle požadavků
  • Studie počítá předem s limity, stavebním zákonem a vyhláškami
  • Hrubý rozpočet stavby

Příprava podkladů

  • Získání nebo zákres stávajícího stavu
  • Doklady a údaje o stavbě
  • Informace z územního plánu
  • Konzultace na úřadech
  • Informace o existenci sítí

Interiér staveb

Našim klientům nabízíme v další fázi projektové dokumentace návrh interiéru, který zahrnuje prostorové uspořádání nábytku a jejich design. Tvorba interiéru zahrnuje i dokumentace pro výrobu na míru.