Projektová dokumentace posouvá architektonickou studii (vize architekta) na fázi projektu, ve kterém se určuje technická stránka stavby a plán, jakým technickým způsobem a do kdy se má projekt dokončit.

Co se očekává od projektové dokumentace?

Jako podklad pro vypracování dokumentace používáme kvalitní studie stavby a dáváme do výkresů podrobnější technické informace a parametry. Projektovou dokumentaci lze rozdělit do dvou fází:

  • Dokumenetace pro získání souhlasu či povolení
  • Dokumentace pro realizaci

Dokumentace pro získání povolení

Tato dokumentace musí obsahovat:

  • Formální náležitosti, obsah dokumentace dle vyhlášek
  • Základní informace o technických a hygienických požadavků
  • Doklady, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy